წესები და პირობები

გთხოვთ, ვებ-გვერდის მეშვეობით პროდუქციის შეძენამდე ყურადღებით გაეცნოთ ვებ-გვერდის მოხმარების ქვემოთ მოცემულ წესებსა და პირობებს. თუ თქვენ არ ეთანხმებით აღნიშნულს, ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ ვებ-გვერდით სარგებლობა.  პროდუქციის შეძენისას ყიდვის ღილაკზე დაკლიკებით, თქვენ ავტომატურ რეჟიმში ეთანხმებით წინამდებარე შეთანხმების დებულებებს.

 • ტერმინთა განმარტება კომპანია – შპს `მოზაიკს`/სავაჭრო ნიშნით ,,მოზაიკს“/ რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: (ს/კ 405381457). ფაქტობრივი (ადმინისტრაციული ოფისის) მისამართი: თბილისი, აკ ბელიაშვილის #68; იურიდიული მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის #7; ელ.ფოსტა: hello@mosaics.ge; ტელეფონი 032 215 15 11

    განმარტება:

 • ვებ-გვერდი – კომპანიის ვებ-გვერდი – mosaics.ge, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებელთა მომსახურება;
 • პროდუქცია – ვებ-გვერდზე არსებული პროდუქცია;
 • პროდუქციის შეძენა – პროდუქციის ონლაინ შეძენა;
 • მომხმარებელი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ვებგვერდზე რეგისტრაციის გზით ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს ან/და აწარმოებს კომუნიკაციას კომპანიასთან პროდუქციის შეძენის მიზნით;
 • შეთანხმება – მომხმარებელს და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს (მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ონლაინ შეძენის პირობებს.

მხარეთა უფლება–მოვალეობები

კომპანიის ვებ-გვერდზე შეკვეთის/შეძენის განხორცილებისას თქვენ, როგორც მომხმარებელი, იცავთ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვებგვერდით სარგებლობის პირობებს. კერძოდ:

 • წარმოადგენთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას იმისთვის, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით.
 • იღებთ პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემების სანდოობასა და სიზუსტეზე.
 • იძლევით გარანტიას, რომ ის საბანკო ბარათი, რომლის დეტალებსაც გვაწვდით, იყენებთ მას მართლზომიერად, წარმოადგენს თქვენ პირად საბანკო ბარათს და მასზე განთავსებულია საკმარისი ოდენობის თანხა გადახდის ოპერაციის განსახორციელებლად.
 • დაიცავთ ინტელექტუალურ უფლებებს.
 • არ განახორციელებთ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის კოპირებასა და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და ნებისმიერი მიზნებისთვის, კომპანიასთან შეუთანხმებლად.
 • არ წარმოადგენთ თავს სხვა პირად ან/და არ გამოიყენებთ სხვა პირის პირად მონაცემებს.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებებს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდის ან/და მომსახურების გამართულ მუშაობას.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგბა საქართველოს კანონმდებლობას და ამ შეთანხმებას.

ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ:

 • დავიცავთ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს.
 • ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვიზრუნებთ იმაზე, რომ თქვენი შეკვეთის და გადახდის დეტალები იყოს დაცული.
 • არ განვახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ამ ხელშკრულებას.
 • შეთანხმებაში არსებული ვადების და პირობების დაცვით მოგაწვდით შეძენილ პროდუქცია თქვენს მიერ მითითებულ (შეთანხმებულ) მისამართზე.
 • თუ მიტანის სერვისი და/ან მოთხოვნილი რაოდენობის პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომი, ჩვენ ამის შესახებ გაცნობებთ სატელეფონო ზარის მეშვეობით, ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის ან შეკვეთის განხორცილების დროს თქვენს მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე და დაგიბრუნებთ გადახდილ თანხას;

პროდუქციის შეძენა

 • კომპანიის ვებ-გვერდიდან პროდუქციის ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის გზით
 • შეკვეთის განხორციელება შესაძლებელია კვირის ნებისმიერ დღეს, 24 საათის განმავლობაში.

შეკვეთა დადასტურებულად არ ჩაითვლება, და თანხის ჩამოჭრა არ განხორციელდება მანამ, სანამ კომპანია „მოზაიკსი“არ დაგიკავშირდებათ შეკვეთის დასაზუსტებლად

 • შეკვეთილი პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია, როგორც გადმორიცხვის საშუალებით, ასევე ონლაინ გადახდის საშუალებით. გადახდისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი კომერციული ბანკის მიერ გამოშვებული Visa, Master Card ან American Exspress ბარათი.
 • კომპანია უფლებამოსილია განახორციელოს ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის რედაქტირება, წაშლა, დამატება, მოდიფიკაცია. იგი იტოვებს უფლებას პერიოდულად შეცვალოს ხელმისაწვდომი პროდუქციის ჩამონათვალი, მათი ფასები, შესყიდვის პირობები და მიტანის მომსახურების პირობები მომხმარებელთა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. მოდიფიცირებული შეთანხმება ძალაში შევა გამოქვეყნებიდან და იმოქმედებს ვებ-გვერდზე პუბლიკაციის შემდგომ განხორციელებულ გარიგებებზე.
 • ჩვენ შეიძლება გავაუქმოთ შეკვეთა, თუ რომელიმე ნივთი არა არის ხელმისაწვდომი რაიმე მიზეზის გამო. ჩვენს გაცნობებთ ამის შესახებ

ნივთის მიწოდება

 • ვებგვერდის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის უფასო მიწოდება ხდება -თბილისის მასშტაბით 5000 ლარის და მეტ შენაძენზე, ხოლო 5000 ლარზე ნაკლებ ღირებულების პროდუქციის შენაძენის შემთხვევაში ფასი განისაზღვრება ტრანსპორტირების ადგილმდებარეობის მიხედვით და შეთანხმდება პირადი კომუნიკაციის შედეგად.
 • პროდუქციის მიწოდება მოიცავს მისამართამდე მიტანას, მომსახურებაში არ შედის სატვირთო ავტომობილიდან პროდუქციის ჩამოცლა და ადგილზე დასაწყობება.
 • მომხმარებელი უფლებამოსილია არ ისარგებლოს მიტანის სერვისით და თავად გაიტანოს შეძენილი ნივთი შოურუმიდან ან საწყობიდან.

საგარანტიო პირობები

 შპს „მოზაიკს“-ის მიერ რეალიზებულ პროდუქტებზე ტიპის და მოხმარების პირობების მიხედვით ვრცელდება გარანტია, კერძოდ:

სანტექნიკური პროდუქცია:

კერამიკულ პროდუქციასა და უნიტაზის ჩამრეცხ მექანიზმებზე ვრცელდება 5 წლიანი გარანტია. უნიტაზის თავსაფარის სამაგრებზე და აბაზანის ავეჯზე 2 წლიანი გარანტია. საგარანტიო ვადა აითვლება პროდუქციის შეძენის დღიდან, ამ პერიოდის განმავლობაში „მოზაიკს“ პასუხისმგებელია ნებისმიერ დეფექტზე (ფერის, ფორმის შეცვლა) რომელიც შეიძლება წარმოიშვას პროდუქტის ნორმალური მოხმარების დროს. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის მექანიკურ დაზიანებაზე *, ქიმიური ხსნარების მეშვეობით და/ან არასწორი ინსტლაციის შედეგად მომხდარ დეფექტებზე.

ონკანები და საშხაპე სისტემები:

ქრომირებულ შემრევებზე და საშხაპე სისტემებზე ვრცელდება 5 წლიანი გარანტია, ხოლო ფერადზე 2 წლიანი. საგარანტიო ვადა აითვლება შეძენის დღიდან. კომპანია პასუხისმგებელია ნებიმიერ დეფექტზე რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ პერიოდის განმავლობაში პროდუქციის ნორმალური მოხმარების დროს. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის მექანიკურ დაზიანებაზე *, ქიმიური ხსნარების მეშვეობით და/ან არასწორი ინსტლაციის შედეგად მომხდარ დეფექტებზე.

შემრევების და საშხაპეების შიდა მექანიზმებზე ვრცელდება 5 წლიანი გარანტია, მიუხედავად ფერისა

საგარანტიო პირობების ძალაშია მხოლოდ წყლის ფილტრის არსებობის შემთხვევაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შპს „მოზაიკს“ იხსნისს ყველანაირ პასუხისმგებლობას პროდუქტის დაზიანებაზე.

კერამიკული ფილა/კერამოგრანიტი

კერამიკულ ფილაზე/კერამოგრანიტზე პრეტენზია (გარდა ქარხნული დეფექტისა) მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ინსტალაცია ხდება ჩვენს მიერ რეკომენდირებული ინსტალატორების მიერ. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში პრეტენზიები არ მიიღება

დიზაინ რადიატორები

Irsap – ის ბრენდის რადიატორებზე ვრცელდება 5 წლიანი გარანტია. საგარანტიო ვადა აითვლება შეძენის დღიდან. კომპანია პასუხისმგებელია ნებიმიერ დეფექტზე რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ პერიოდის განმავლობაში პროდუქციის ნორმალური მოხმარების დროს. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის მექანიკურ დაზიანებაზე *, ქიმიური ხსნარების მეშვეობით და/ან არასწორი ინსტლაციის შედეგად მომხდარ დეფექტებზე.

ზოგადი პირობები

საგარანტიო პირობები ძალაშია მხოლოდ შესაბამისი შესყიდვის დოკუმენტის და ჩეკის წარმოდგენის შემთხვევაში

*მექანიკურ დაზიანებაზე პროდუქტი უნდა შემოწმდეს კომპანიის საწყობიდან გაცემის დროს, პროდუქციის გაცემის შემდეგ პრეტენზიები პროდუქტის მექანიკურ დაზიანებაზე არ მიიღება.

-ნებისმიერი დეფექტის აღმოჩენისთანავე უნდა მოხდეს კომპანიის ინფორმირება, კლიენტის მიერ საკუთარი სახსრებით შეკეთება/შეცვლის მცდელობის შემთხვევაში, კომპანია თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან

ნებისმიერი პროდუქციის ინსტალაციის დეტალური ინსტრუქცია ხელმისაწვდომია გაყიდვების კონსულტანტებთან, გთხოვთ გამოითხოვოთ ინსტრუქცია. არასწორი ინსტალაციის შემთხვევაში საგარანტიო პირობები უქმდება

საგარანტიო პირობებით ნივთის შეცვლა/შეკეთების შემთხვევაში, საგარანტიო ვადა არ გრძელდება. ათვლა ხორციელდება პირველადი შენაძენიდან შესაბამისი ვადით

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

 • გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ ვებგვერდზე შესვლა შეუძლებელია, შეფერხებულია ან შეზღუდულია ან თუ ვებ-გვერდი არ მუშაობს სწრაფად და გამართულად, არსებობს დიდი ალბათობა, იმისა, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ მომსახურების მიღებას და თანხის გადახდა შესაძლებელია წარუმატებლად დასრულდეს. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ თავი შეიკავოთ ვებ-გვერდის გამოყენებისგან. თუ აღნიშნულის მიუხედავად, თქვენ მაინც აგრძელებთ ვებ-გვერდით სარგებლობას, დამდგარ შედეგებზე და რისკებზე კომპანია არ იღებს პასუხისმგებელობას.
 • ჩვენ არ გვეკისრება პასუხისმგებლობა და ვალდებულება შეუსაბამობაზე ვებგვერდსა და მომხმარებლის ფაილებს ან მომხმარებლის მიერ ინტერნეტში გამოყენებულ სანავიგაციო პროგრამასა (browser) ან ვებ-გვერდზე შესასვლელ სხვა პროგრამას შორის და სხვა პრობლემებზე, რომლებიც მომხმარებელს შეიძლება შეექმნას ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. ჩვენ დიდ ძალისხმევას ვწევთ ვებ-გვერდზე უშეცდომო ინფორმაციის წარმოდგენის მიზნით. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით წინასწარ, თუ აღნიშნულის მიუხედავად, ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია აღმოჩნდა არაზუსტი. ჩვენს პასუხს არ ვაგებთ ნივთის მიწოდების შეუსრულებლობაზე ან დაგვიანებაზე, როდესაც ასეთი შეფერხებები გამოწვეულია იმ ქმედებით, რომელიც სცდება ჩვენი შესაძლებლობების გონივრულ ფარგლებს, როგორიც არის დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) ან მესამე პირთა ქმედებები. ჩვენ გადავდგით ყველა გონივრული ნაბიჯი იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ინტერნეტთაღლითობა და უზრუნველვყოთ თქვენგან მიღებული პირადი მონაცემების მაქსიმალური უსაფრთხოება, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი იმ ნაკლებად სავარაუდო შემთხვევაზე, როდესაც შეიძლება მოხდეს ჩვენს ან ჩვენს მიერ გამოყენებული მესამე პირების უსაფრთხო კომპიუტერულ სერვერებზე არაავტორიზებული პირების შესვლა. კომპანია იტოვებს უფლებას საკუთარი შეხედულებისამებრ არ დაუშავს ან სხვა სახით შეზღუდოს მომხმარებელთა მომსახურება. ინტელექტუალური საკუთრება აკრძალულია ამ ვებ-გვერდის შემცველობის უნებართვოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნება, კოპირება, გადაცემა ან შენახვა. აკრძალვა არ ეხება კომპიუტერში შენახვას ან ამობეჭდვას მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის. ციტირების შემთხვევაში აუცილებელია კანონმდებლობით დადგენლი საავტორო უფლებების დაცვა. დაუშვებელია ვებგვერდზე არსებული სავაჭრო ნიშნების და ლოგოების რეპროდუცირება, გამოქვეყნება ან გავრცელება შესაბამისი წინასწარი ნებართვის გარეშე უფლების მფლობელის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

საჩივრები

ჩვენ ძალიან სერიოზულად აღვიქვამთ საჩივრებს და მიზნად ვისახავთ ვუპასუხოთ თქვენს საჩივარს 10 სამუშაო დღეში. საჩივარი გამოგზავნილ უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: hello@mosaics.ge

დასკვნითი ნაწილი

 არ გამოიყენოთ ავტომატური სისტემა ან პროგრამა ჩვენს ვებგვერდიდან ან ნივთის ონლაინ შეკვეთა/შეძენის ფუნქციასთან მიმართებაში. არ შეაგროვოთ პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია ამ გვერდიდან, არ გამოიყენოთ ვებგვერდის მიერ მოწოდებული საკომუნიკაციო სისტემები კომერციული შუამავლობისთვის. არ უშუამავლოთ ვებგვერდის ნებისმიერ მომხმარებელს არანაირი მიზნით. არ გამოაქვეყნოთ ან არ გაავრცელოთ რაიმე ვაუჩერი და კოდი და არ გატეხოთ ეს ვებგვერდი. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. კომპანიასა და მომხმარებელს შორის შეთანხმების დადებისა და შესრულების ადგილად ითვლება ქ. თბილისი და შეთანხმებიდან გამომდინარე სადავო ურთიერთობები გადაწყდება ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქმის წარმოების შედეგად საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.