საცხოვრებელი სივრცე

საცხოვრებელი სახლი

 

დიზაინერიანდრეი ლობანოვი
გამოყენებული მასალა

კერამიკული ფილები

ბრენდი

Flaviker - supreme evo antique white 60x120

Flaviker - supreme evo antique white 120x280

Ariana - luce oror 60x120