კლინიკა პანდერმა - CRAFTY

სამედიცინო დაწესებულება

 

სტუდიაქრაფთი
დიზაინერი

თენგიზ ფოლადაშვილი

გამოყენებული მასალარადიატორები
ბრენდიIrsap -  Radiators Tesi