საცხოვრებელი სივრცე

საცხოვრებელი სახლი

 

სტუდიადუე დიზაინი
დიზაინერი

ლიკა ლასარეიშვილი ცოტნე ანდრიაძე

გამოყენებული მასალადიზაინერული რადიატორი
ბრენდი Irsap -  Radiators Apra